logo-image

Åse film och videoproduktion

Här kunde man beställa filmer och produktioner om man hade behov av dessa för marknadsföring. Att marknadsföra sig med en egen video eller bilder är ett bra sätt, då man besöker mässor exempelvis. Att lyfta fram ett företag med hjälp av rörliga bilder är ett mycket bra sätt att få god PR på.

 

Åse film och videoproduktion ägdes av Heléne Persson Åkerlind och Leif Persson.

Projektledarutbildning

Att gå en projektledarutbildning är ett bra första steg om ni har planer på att genomföra ett projekt. Kanske inom nåt med videoproduktion eller något helt annat. På ett företag kan man genomföra projekt på två sätt. Dels kan man investera i att intern utbilda någon inom projektledning eller så outsourcar man det externt. Om ni vill hålla det internt så är det en god idé att förkovra sig i ämnet och se till att få rätt kunskaper innan projektet startar. Det är bra att kunna veta hur man ska hantera ett projekt. Detta oavsett om ni gör det själva eller om ni väljer att ta in någon annan att göra det.

Olika typer av projektet

Projektledning och projekt kan användas för olika syften. Ofta handlar det om att bygga eller anlägga något. Dock kan projektledning komma till pass för andra saker. Som när man spelar rollspel. Läs mer om det på SvD.se.

Att ha kontroll över projektet

Det är projektledaren som bör ha koll på projektet. Om ni väljer att låta någon annan göra det åt er och tar in en extern projektledare är det ändå viktigt att ni på företaget har insikt i allt som händer och sker. Du är den som är ansvarig för projektet i slutändand. Du måste bland annat ha koll på framdriften, kostnaden och omfattningen på projektet. Därför gäller det att sätta upp tydliga mål och designa projektet i sin helhet innan ni drar igång. Välj ett team du kan lita på så att ni når de mål ni satt upp.

7 Feb 2016